ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
     
 

Η Ομοσπονδία

 
 
 
 

  Επιλογές

 

  Αρχική

 

  Η Ομοσπονδία

  Ποιοί είμαστε - Ίδρυση

  Ποιούς εκπροσωπούμε

  Η αποστολή μας

  Η διοικητική μας δομή

    Διοικητικό Συμβούλιο

    Σωματεία

  Που συμμετέχουμε

  Οι κυριότερες δράσεις μας

  Οι προτεραιότητές μας

 

  Διάφορα

  Σύνδεσμοι

  Νέα - Ανακοινώσεις

 
 

Η διοικητική μας δομή

Τα όργανα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της (Συνέδριο), που αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητες γενικές και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνει του σκοπούς της Ομοσπονδίας.

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 21 μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

  • Το Προεδρείο που αποτελείται από 7 μέλη: τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους (Α' και Β'), Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Έφορο και Ταμία και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ιδιότητες των μελών του Προεδρείου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

  • Όργανο Οικονομικού και Διαχειριστικού ελέγχου είναι η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από 5 μέλη.

  • Όργανο αρμόδιο για την τήρηση και εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας είναι η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

 

 

 
 

 

 
 

 
     
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 6 - 104 31 - Αθήνα
Τηλ.: 210-5225312 - 
Fax: 210-5235380
email: 
info@omebea.gr

  

 
 


Υλοποίηση: ICN