ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
     
 

Η Ομοσπονδία

 
 
 
 

  Επιλογές

 

  Αρχική

 

  Η Ομοσπονδία

  Ποιοί είμαστε - Ίδρυση

  Ποιούς εκπροσωπούμε

  Η αποστολή μας

  Η διοικητική μας δομή

    Διοικητικό Συμβούλιο

    Σωματεία

  Που συμμετέχουμε

  Οι κυριότερες δράσεις μας

  Οι προτεραιότητές μας

 

  Διάφορα

  Σύνδεσμοι

  Νέα - Ανακοινώσεις

 
 

Οι δράσεις μας

Οι δράσεις που προτείνονται από την Ομοσπονδία και που πρέπει να αντιπροσωπεύουν κατά μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες των σωματείων μελών είναι πολλές και ποικίλες αλλά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες γενικές ενότητες, όπως διαφαίνεται παρακάτω. Η γενική μεθοδολογία δράσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ομοσπονδία είναι ως εξής:

 • Μελέτη και προτάσεις από την ΟΕΒΕΑ στα ανώτερα όργανα ως προς τις ενέργειες στήριξης σε κάθε ένα από τα διαχρονικά θέματα που αναφέρονται παραπάνω για το όφελος των ΜΜΕ γενικότερα αλλά και ειδικότερα των κλάδων που αντιπροσωπεύονται από την Ομοσπονδία.

 • Συγκέντρωση των σωματείων και "απαγγελματική" διαμαρτυρία για τα κακώς κείμενα, τις ενέργειες και τις αποφάσεις που αναμφισβήτητα πλήττουν των ανταγωνιστικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ/μελών-σωματείων της Ομοσπονδίας.

Σε μικρό-επίπεδο, τα παρακάτω είναι μία λίστα θεμάτων τα οποία θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις της ΟΕΒΕΑ και άλλων φορέων να αντιμετωπιστούν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για ΜΜΕς της περιοχής:

 • Δυναμική παρουσία της ΟΕΒΕΑ σε γενικές γραμματείες, επιμελητήρια, προεδρεία, άλλων θεσμικών και μη οργάνων ώστε να υπάρχει συνέργεια και εμπρόθεση πληροφόρηση αλλά και ενεργή συμμετοχή για μελλοντικές αποφάσεις/ενέργειες που αφορούν τις ΜΜΕς.

 • Έλεγχος όλων των σωματείων μελών για επιβεβαίωση των ενεργών μελών και συσπείρωση αυτών που θα διαραμματίσουν συνδικαλιστική δράση για το όφελος της Ομοσπονδίας.

 • Άμεση ενεργοποίηση και τακτική ανανέωση και συντήρηση της ιστοσελίδας η οποία θα χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και μετάδοση των δράσεων και των συνεργειών της Ομοσπονδίας με εξωτερικούς φορείς όπως και η ενημέρωση και καθοδήγηση για προγράμματα στήριξης/ανάπτυξης των ΜΜΕς στην τοπική κοινωνία.

 • Αντιμετώπιση έλλειψης σταθερών και εμπρόθεσμων οικονομικών πόρων για τις καθημερινές λειτουργίες της Ομοσπονδίας και των σωματείων.

 • Οργάνωση σεμιναρίων μέσω της ΟΕΒΕΑ (υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ) με διάφορες ενότητες αλλά και με χαρακτήρα τοπικών πιστοποιήσεων.

 • Στήριξη ΜΜΕς μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ.

 • Διαφοροποίηση και ορισμός οφέλους για τις ΜΜΕς, της ετήσιας συνδρομής σε Επιμελητήρια και ΓΕΜΗ σε σχέση με τις υπηρεσίες και οφέλη που προσφέρουν.

 • Αντιμετώπιση έλειψξς προσωπικού ΟΕΒΕΑ.

 • Υποστήριξη από τους συμβούλους της ΓΣΒΕΕ για συγκεκριμένη πληροφόρηση και υποστήριξη για καινούργια προγράμματα.

 • Εκμετάλευση τεχνογνωσίας σωματείων μέσα στην Ομοσπονδία για διάφορες ανάγκες των μελών ή της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

 • Αποτελεσματική παρουσία της ΟΕΒΕΑ σε δήμους, περιφέρεια και άλλα θεσμική όργανα για την προάσπιση των συμφερόντων των ΜΜΕ της Ομοσπονδίας και την άμεση πληροφόρηση προς τα μέλη.

 

 
 

 

 
 

 
     
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 6 - 104 31 - Αθήνα
Τηλ.: 210-5225312 - 
Fax: 210-5235380
email: 
info@omebea.gr

  

 
 


Υλοποίηση: ICN